Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” ir vairākas apakšsadaļas, kas sniedz iespēju sekot līdzi maksājumiem, kas veikti valsts budžetā vai atmaksāti nodokļu maksātājam. Lai grāmatveži varētu pilnvērtīgi izmantot pašreizējās VID EDS funkcionalitātes, esam sagatavojuši pamācību, kas palīdzēs tiem interesentiem, kuri vēlas atvērt “Transakciju pārskatu” Excel formātā.

Sadaļas apakšizvēlnē “Nomaksas stāvoklis” pieejami divi pārskati: “Budžeta nomaksas stāvoklis”, kas attēlo nomaksas atlikumu uz konkrētu datumu, un “Transakciju pārskats (no 01.01.2021.)”, kurā ir visi dati par nodokļu uzskaites gaitu, aprēķinātās summas, nokavējuma naudas, soda naudas, sākot no 2021. gada 1. janvāra, attēlojot arī veikto maksājumu attiecināšanu pret deklarāciju vai citu aprēķinu. Transakcijas tiek kārtotas dilstošā secībā – sākot ar jaunāko transakciju.

“Transakciju pārskats” ir pieejams XML formātā, taču grāmatvežu ērtības labad to ir iespējams atvērt kā Excel failu. Interesentiem, kuri vēlas izmantot šādu iespēju, esam sagatavojuši informatīvo materiālu (instrukciju), kurā pa soļiem attēlots – kā veikt šo darbību un attiecīgos grāmatojumus. Informatīvo materiālu atradīsiet VID tīmekļvietnes sadaļā “Vienotais nodokļu konts” – “Kā uzzināt, kuri nodokļi samaksāti” – “0427_2021 Informatīvais materiāls_ XML uz Excel” vai sadaļā “Elektroniskās deklarēšanas sistēma” – “Informatīvie un metodiskie materiāli”. 

Papildu informācija par norēķiniem vienotajā nodokļu kontā pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Vienotais nodokļu konts”, tajā skaitā plašāks skaidrojums par visu VID EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” attēloto informāciju.

VID šī gada laikā turpinās pilnveidot VID EDS sadaļu “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”. Lai saglabātu VID EDS darbības nepārtrauktību, jaunās funkcionalitātes tiek ieviestas pakāpeniski, tādējādi pēc iespējas īslaicīgi kavējot citu VID pakalpojumu saņemšanu.