Ministru kabinets ir paplašinājis dīkstāves atbalsta saņemšanas kritērijus, lai atbalsta pasākumi Covid-19 krīzes periodā būtu vēl efektīvāki un ļautu atbalstu saņemt plašākam krīzē cietušo uzņēmumu un to darbinieku, pašnodarbināto personu, kā arī patentmaksātāju lokam. Tāpat ir dots papildu laiks līdz 31. martam, lai dīkstāves atbalstam varētu pieteikties saņēmēji, kas atbilst tieši jaunajiem, paplašinātajiem kritērijiem.

Tāpat kā līdz šim, dīkstāves atbalstam varēs pieteikties, ja ieņēmumu kritums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī (mēnešos, kuros ir notikusi darbība), ir vismaz par 20%.

Savukārt jau no šodienas, 15. marta, dīkstāves atbalstam var pieteikties arī tad, ja ieņēmumu kritums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, ir bijis vismaz par 30%, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem.

Tie uzņēmumi – saimnieciskās darbības veicēji un patentmaksas maksātāji –, kas atbilst jaunajam kritērijam, līdz šī gada 31. martam var pieteikties dīkstāves atbalstam arī par laiku no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim.

Turpmāk par nākamajiem periodiem, lai saņemtu atbalstu, iesniegumā ir jāapliecina, ka ieņēmumu samazinājums ir saistīts tieši ar Covid-19 izplatības dēļ noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem. 

Atbalsts par dīkstāvi būs pieejams līdz 2021. gada 30. jūnijam un pieteikties tam varēs līdz 2021. gada 15. jūlijam, bet ne ilgāk, kamēr būs spēkā noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas ierobežošanai.

Papildus dīkstāves atbalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķirs arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojums.

Plašāka informācija par šobrīd pieejamo dīkstāves atbalstu, tā apmēru un pieteikšanos tam pieejama Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļvietnes sadaļā “Covid-19”. 

Joprojām ir spēkā virkne atbalsta pasākumu nodokļu jomā, kas stājās spēkā šī gada martā, pirmās ārkārtējās situācijas laikā, piemēram, nodokļu samaksas termiņa pagarināšana līdz trim gadiem, ātrāka pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksa, iespēja nemaksāt IIN avansa maksājumus u.c. Informācija par tiem pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Covid-19”.