Ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” noteikts, ka dīkstāves atbalsts būs pieejams arī tiem patentmaksātājiem, kuriem patents bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas – pirms 2020. gada 9. novembra, informē Valsts ieņēmumu dienests.