Valsts ieņēmumu dienests (VID) kopā ar Labklājības ministriju (LM) ir sagatavojuši informatīvo materiālu, kurā informē, ka 2013.gada 19.februārī ir pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – noteikumi), saskaņā ar kuriem no 2013.gada 1.jūlija darba devējam, pieņemot darbā darbinieku, ir pienākums iesniegt VID ziņas par darba ņēmēja profesijas (aroda amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram.