14.novembrī pieņemti grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī, bet atsevišķi grozījumi stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Grozījumu mērķis:

  • mainīt dabas resursu nodokļa (DRN) maksājumu ieskaitīšanas proporciju budžetā;
  • paaugstināt DRN likmes nodokļu objektu grupām: dabas resursu ieguve (smilts); oglekļa dioksīda (CO2) emisija; akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles);
  • atcelt atbrīvojumu no DRN samaksas par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnogles), ja tos izmanto elektroenerģijas ražošanā vai koģenerācijā;
  • mainīt DRN maksājumu ieskaitīšanas proporciju budžetā;
  • noteikt jaunu DRN objektu – atkritumu sadedzināšana.

Būtiskākie grozījumi, kas stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī

Mainīts DRN maksājumu par dabas resursu ieguvi un piesārņošanu ieskaitīšanas sadalījums pa valsts un pašvaldību budžetiem, palielinot valsts pamatbudžetā ieskaitāmo procentu daļu no 40% uz 60%, paredzot DRN ieņēmumus (izņemot likuma 28.panta 3. un 4.daļā minētos gadījumus) ieskaitīt: 

  • 60% apmērā – valsts pamatbudžetā;
  • 40% apmērā – tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek veikta darbība.

Valsts pamatbudžetā palielināsies ieskaitāmo procentu daļa no šādiem DRN objektiem:

  • atkritumu apglabāšana – no 40% uz 100%;
  • oglekļa dioksīda (CO2) emisija – no 60% uz 100%;
  • dabas resursu ieguve vai izmantošana un vides piesārņošana – no 40% uz 60% arī objektiem, kam nav paaugstināta DRN likme.

Paaugstināta DRN likme šādiem nodokļu objektiem:

DRN objekts

Nodokļa paaugstinājums

Likuma pielikums

smilts ieguve

no 0,21uz 0,36 eiro par m3

1.pielikums

oglekļa dioksīda (CO2) emisijas

pakāpeniski no 4,50 līdz 15 eiro par tonnu (šis DRN maksājums turpmāk ieskaitāms valsts pamatbudžetā)

4.pielikums

akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles)

no 0,38 uz 0,76 eiro par GJ/tonnu un no 10,65 uz 21,30 eiro par tonnu

9.pielikums

Izslēdzot likuma 23.1panta 4. un 5.daļu, atcelts atbrīvojums no DRN samaksas par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnogles), ja tos izmanto elektroenerģijas ražošanā vai koģenerācijā.

Likums papildināts ar jaunu 20.1pantu, kurā noteikta atsevišķa DRN aprēķināšanas piemērošana par atkritumu apglabāšanu.

Grozījumi, kas stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī

Saistībā ar atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu sadedzināšanu atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtā likuma 3.panta 1.daļas 1.punkta d) apakšpunktā un 4.panta 1.daļas 3.punktā ir papildināta DRN nodokļu maksātāja un ar nodokli apliekamā objekta redakcija.

Nodokļa likme par atkritumu sadedzināšanu atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtā ir 15 eiro par tonnu, izņemot par to atkritumu daudzumu, kas tiek sadedzināts vai līdzsadedzināts iekārtas klinkera cementa ražošanai rotācijas krāsnī.