Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 19.09.2013. Saeimā tika pieņemti grozījumi likumā Par grāmatvedību, kas publicēts 04.10.2013. laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.194 (5000) un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.