Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotais materiāls par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumiem ar viena mērķa vaučeriem.