Valsts ieņēmumu dienests izdevis metodisko materiālu “Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana publisku personu un privātpersonu, kuras pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, darījumiem”, kura mērķis ir skaidrot pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu dažādās situācijās publisko personu darījumos.