Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu "Pārskata par reģistrēto kvīšu (biļešu) izlietojumu aizpildīšanas kārtība". Metodiskais materiāls attiecināms uz nodokļu maksātājiem, kuri izmanto numurētas un VID reģistrētas kvīšu vai numurētas un VID reģistrētas biļešu (biļete) grāmatiņas vai numurus, nevis elektroniski sagatavotas kvītis ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā ģenerētiem numuriem, t.i., elektroniski sagatavotas reģistrētās kvītis.