Valsts ieņēmumu dienests informē par 2019.gada martā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

Ar grozījumiem no 1. un 2.pielikuma izslēgts 1.punkts, nosakot, ka likuma 1.panta 18.daļa normas neattiecas uz Apvienotās Karalistes (AK) sabiedrībām. Pārejas noteikumi papildināti ar 39.punktu, nosakot, ka grozījumi likuma 1. un 2.pielikumā par 1.punkta izslēgšanu šajos pielikumos piemērojami, sākot ar dienu, kad AK izstājusies no Eiropas Savienības (ES) saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50.pantu.

21.03.2019.

28.03.2019.

Par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas AK izstāšanās no ES

Likuma mērķis ir nodrošināt tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas AK izstāšanās no ES. Likums ir piemērojams, sākot ar dienu, kad AK izstājusies no ES saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50.pantu.

21.03.2019.

28.03.2019.

Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā

Likuma 4.pants papildināts ar 6.1 un 6.2daļu, nosakot, ka:

  • stratēģiskas nozīmes preču tranzīta licence nav nepieciešama, ja regulas 428/2009 2A pielikumā minētās preces pārvieto tranzītā uz šajā pielikumā minētajām valstīm;
  • stratēģiskas nozīmes preču tranzīta licence nav nepieciešama, ja regulas 428/2009 2A pielikumā minētās preces pārvieto tranzītā no šajā pielikumā minētajām valstīm un precēm ir pievienota eksportētājvalsts iestāžu izsniegta eksporta licence.

Pārejas noteikumi papildināti ar 12.punktu, nosakot, ka minētie grozījumi ir piemērojami sākot ar dienu, kad AK izstājusies no ES saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50.pantu.

21.03.2019.

28.03.2019.