Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu “Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”. Šī kārtība piemērojama no 2021. gada 1. jūlija. Šajā daļā tiek skaidrots par pašnodarbināto ziņojumu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību VID.