Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina tos saimnieciskās darbības veicējus, tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājus un autoratlīdzību saņēmējus, kuri nav darba ņēmēji un prognozē, ka viņu saimnieciskās darbības ienākums turpmāk šogad nesasniegs 1500 eiro katrā ceturksnī, līdz 15. jūlijam informēt par to VID.