Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina tos saimnieciskās darbības veicējus, tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājus un autoratlīdzību saņēmējus, kuri nav darba ņēmēji un prognozē, ka viņu saimnieciskās darbības ienākums turpmāk šogad nesasniegs 1500 eiro katrā ceturksnī, līdz 15. jūlijam informēt par to VID.

Ja ienākums nesasniedz 1500 eiro ceturksnī, tad saimnieciskās darbības veicēji maksās obligātās sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai vismaz 10% apmērā un minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas drīkst neveikt.

Iesniegumu VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz līdz šā gada 15. jūlijam par šā gada trešo ceturksni un līdz 15. oktobrim par ceturto ceturksni. Iesniegumu aizpilda brīvā formā un iesniedz VID EDS sadaļā "Sarakste ar VID". Iesniegumā jānorāda laika periods, par kuru prognozē ienākumus – konkrētus mēnešus vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī.

Iesniegumu par trešo un ceturto ceturksni var iesniegt arī kopā, līdz 2021. gada 15. jūlijam. Tie cilvēki, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību pēc 2021. gada 1. jūlija, iesniegumu var iesniegt vienlaikus ar reģistrāciju VID.

Savlaicīga iesnieguma iesniegšana ir ļoti būtiska, jo tikai pēc iesnieguma saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neaprēķinās minimālās sociālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam (t.sk. MUN maksātājam) vai autoram (arī tad, ja autors nav reģistrējis saimniecisko darbību).

Savukārt autoratlīdzību saņēmēji un saimnieciskās darbības veicēji (t.sk. MUN maksātāji), kas prognozē nelielus ienākumus (mazāk par 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī) un izvēlas stiprināt savas sociālās garantijas, turpmāk maksās minimālās obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensijas apdrošināšanai 10% apmērā no starpības starp 1500 eiro un deklarēto ienākumu.

Veicamās iemaksas katra ceturkšņa beigās aprēķinās VSAA, savukārt informāciju par tām varēs saņemt VID EDS.