Gadījumos, ja patentmaksa tikusi samaksāta par periodu, kas iekritis ārkārtējās situācijas laikā, tās piemērošanas termiņu ir iespējams pagarināt par trim mēnešiem bez papildu maksājumiem. Šo iespēju var izmantot gan pilnās, gan samazinātās patentmaksas maksātāji.

Grozījumiem Ministru noteikumos Nr. 28 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs” nav laika ierobežojumu, bet ir noteikti kritēriji, kuriem izpildoties ir tiesības pagarināt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņu:

  • ja patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020. gadā samaksāta par sešiem kalendāra mēnešiem, kuri iekrīt laika periodā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 9. jūnijam;
  • ja patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020. gadā samaksāta par vienu gadu.

Piemēram, ja patentmaksātājs, kurš nav strādājis Covid-19 ierobežojumu laikā, samaksājis patentmaksu par visu 2020. gadu, un atsāks darbu tikai decembrī, tad viņš varēs izmantot patentmaksas piemērošanas termiņa pagarinājumu.

Bezmaksas pagarinājumu nevar piemērot tikai tad, ja patentmaksa ir samaksāta par vienu vai trim mēnešiem. Atvieglojumi patentmaksas maksātajiem ir noteikti turpinot sniegt atbalstu nodokļu jomā saistībā ar Covid-19 radīto krīzi.

Lai pagarinātu samaksātās patentmaksas piemērošanas termiņu, personai jāiesniedz iesniegums Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), informējot par vēlmi pagarināt patentmaksas termiņu un apliecinot, ka ārkārtējās situācijas laikā, t.i., periodā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 9. jūnijam nav gūti ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

Iesniegumu EDS var iesniegt sadaļā “Dokumenti/Sagatavot dokumentu no veidlapas/ Informācija Valsts ieņēmumu dienestam” vai arī sadaļā “Sarakste ar VID/Rakstīt jaunu vēstuli/kategorija “Paziņojums VID””.