Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka no 01.01.2014. pensionāri – saimnieciskās darbības veicēji vairākās saimnieciskās darbības jomās var maksāt samazināto patentmaksu. Samazinātā patentmaksa ir EUR 17 gadā vai EUR 9 pusgadā.

Maksāt samazināto patentmaksu personai ir tiesības šādos gadījumos:

  • personai ir piešķirta vecuma pensija (tajā skaitā, priekšlaicīgi);
  • personas saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā nepārsniedz EUR 3000 (2013.gadā – Ls 2108,41);
  • persona nav fiksētā nodokļa vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs vai saimnieciskās darbības veicējs (nodokļa likme 24%);
  • persona nenodarbina citas personas;
  • persona nav algas nodokļa maksātājs, t.i., nestrādā algotu darbu.

Samazināto patentmaksu var maksāt par šādām saimnieciskās darbības jomām[1]:

  • ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība;
  • apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi;
  • amatniecības izstrādājumu izgatavošana;
  • floristika;
  • privātie mājsaimniecības pakalpojumi un mājas aprūpes pakalpojumi.

Samazinātā patentmaksa ir patentmaksas veids – vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus par fiziskās personas saimniecisko darbību. Samazinātā patentmaksa ir galīgs nodokļa maksājums par kalendāra gadu (EUR 17) vai 6 mēnešiem (EUR 9). Tā ir atmaksājama tikai gadījumos, kad VID pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu kā samazinātās patentmaksas maksātāju.

Fiziskā persona iesniegumu par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai iesniedz VID un veic samazinātās patentmaksas maksājumu attiecīgajā valsts budžeta kontā. 

Avots: Valsts ieņēmumu dienests