01.09.2016. Valsts ieņēmumu dienests publicējis metodisko materiālu "Par personālsabiedrības peļņas vai zaudējumu atspoguļošanu personālsabiedrības un tās biedru grāmatvedībā un ienākuma nodokļa piemērošanu personālsabiedrības gūtajam ienākumam". Publicējam daļu no metodiskā materiāla, kurā skaidrots, kad un kā tiek noteikta personālsabiedrības peļņa un zaudējumi un kā tos uzrāda personālsabiedrības grāmatvedībā.