01.09.2016. Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis metodisko materiālu "Par personālsabiedrības peļņas vai zaudējumu atspoguļošanu personālsabiedrības un tās biedru grāmatvedībā un ienākuma nodokļa piemērošanu personālsabiedrības gūtajam ienākumam". Publicējam daļu no metodiskā materiāla, kurā skaidrots, kas ir personālsabiedrības, kā tās iedalās, kā jāsagatavo personālsabiedrības gada pārskats un kādi darījumi ir jāatspoguļo personālsabiedrības grāmatvedībā.