Saeima 20.jūnijā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas precizē izslēgšanas kārtību no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra, kā arī citus likuma pantus, informē VID.

Likumā veikti šādi grozījumi:

  • 73.panta 3.daļa papildināta ar diviem jauniem izslēgšanas apstākļiem no VID PVN maksātāju reģistra – ja PVN maksātājs vismaz sešus iepriekšējos kalendāra mēnešus PVN deklarācijās nav norādījis nevienu darījumu vai veic visu amatpersonu nomaiņu;
  • likums papildināts ar jaunu 83.4 un 83.5pantu, kas nosaka reģistrēta maksātāja izslēgšanas kārtību, iestājoties katram izslēgšanas apstāklim atsevišķi;
  • saistībā ar grozījumiem 73.panta 3.daļā precizēts un ar jauniem nosacījumiem papildināts 70.pants, kas nosaka atkārtotas reģistrācijas nosacījumus PVN maksātāju reģistrā;
  • lai ierobežotu īpašā PVN režīma preču importa darījumos izmantošanu krāpnieciskas darbības mērķiem, 85.panta 4.daļa izteikta jaunā redakcijā un papildināta ar nosacījumiem īpašā PVN režīma preču importa darījumos atļaujas saņemšanai;
  • 52.panta 1.daļas 20.punktā minēti spēkā neesoši likumi, tāpēc šī likuma norma izteikta jaunā redakcijā, kurā tiek lietota jauno apdrošināšanas jomu regulējošo normatīvo aktu terminoloģija;
  • likuma pārejas noteikumi papildināti ar jaunu 35.punktu, kas paredz veikt vienreizēju pasākumu, lai novērstu reģistrētu nodokļa maksātāju numuru izmantošanu krāpniecības nolūkos, proti, izslēgt no VID PVN maksātāju reģistra “gulošos” komersantus, kuri PVN deklarācijās par pēdējiem 12 kalendāra mēnešiem nav norādījuši nevienu darījumu.

Grozījumi stāsies spēkā 12.jūlijā.