Lauksaimnieki, kuri laikā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, no šo darbinieku algām var maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 15% apmērā, bet ne mazāk kā 0,70 eiro katrā nodarbināšanas dienā, atgādina Valsts ieņēmumu dienests.