Uzsākot darba gaitas, skolēnam nepieciešama algas nodokļa grāmatiņa. Algas nodokļa grāmatiņa paredzēta nodokļa atvieglojumu piemērošanai darba vietā.

Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), un visas darbības, kas tajā veicamas, notiek elektroniski. Pieslēgties EDS var, veicot reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā (VID) vai ar internetbankas paroli.

VID piešķir algas nodokļa grāmatiņu, pamatojoties uz saņemto iesniegumu. Iesniegumā jānorāda pamatinformācija – personas (bērna) vārds, uzvārds, personas kods, kā arī darba devējs un darba attiecību uzsākšanas datums. 

Nepilngadīgam bērnam, kuram vēl nav algas nodokļa grāmatiņas, nav EDS pieslēguma, kā arī nav reģistrēta bankas konta, iesniegumu (no bērna vārda) var nosūtīt bērna vecāks (māte un tēvs ir nepilngadīga bērna dabiskie aizbildņi), izmantojot savu EDS profilu.

Savukārt klātienē iesniegt (piešķirt) algas nodokļa grāmatiņu darba devējam neapliekamā minimuma piemērošanai nepilngadīgai personai iespējams jebkurā VID klientu apkalpošanas nodaļā, pašai personai vai kopā ar kādu no vecākiem ierodoties VID un iesniedzot iesniegumu par galveno ienākumu gūšanas vietu, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (vecākam un bērnam).