Lai pilnveidotu grāmatvedības kārtošanas normatīvo regulējumu, Ministru kabineta noteikumos Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” ir veikti grozījumi, kas stājas spēkā piektdien, 13.04.2018.