Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja bērns strādā vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam).

Ņemot vērā, ka skolēniem ir iespēja vasaras mēnešos (no 1. jūnija līdz 31. augustam) strādāt algotu darbu, VID atgādina par nosacījumiem, kas jāievēro gan vecākiem, kuru bērni strādā tikai vasarā, gan pusaudžiem, kas devušies darba gaitās.

Attiecībā uz bērnu (izglītojamo līdz 19 gadu vecumam), kurš strādās tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), vecākam nav algas nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo un atrašanās vecāka apgādībā netiek pārtraukta automātiski.

Vecākam saglabājas atvieglojums par apgādībā esošu personu 250 eiro mēnesī, un bērnam vasaras brīvlaika darba laikā tiek piemērots VID prognozētais neapliekamais minimums mēnesī, izņemot gadījumu, ja bērns strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.

Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni (izglītojamie līdz 19. g. v.) paralēli mācībām strādā mācību gada laikā, jāņem vērā, ka bērna atrašanās vecāka apgādībā tiek pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. Savukārt pēc tam, kad skolēns pārtraucis strādāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā.

Algas nodokļa grāmatiņa

Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) un visas darbības, kas tajā veicamas, notiek elektroniski.

Skolēni, kuri nolēmuši sākt darba gaitas, var saņemt algas nodokļa grāmatiņu. Iesniegumu algas nodokļu grāmatiņas piešķiršanai var iesniegt elektroniski VID EDS. Skolēniem, kuri strādās vasaras mēnešos un maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmatiņā jāatzīmē galvenā ienākuma gūšanas vieta (jāatzīmē attiecīgais darba devējs, pie kura bērns strādās). Tad darba devējs būs tiesīgs algai piemērot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu (šāda informācija darba devējam būs pieejama VID EDS).

Tas, vai algas nodokļa grāmatiņā ir atzīmēta galvenā ienākuma gūšanas vieta, būtiski ietekmēs saņemtā ienākuma apmēru.

Nodokļu samaksas nosacījumi

Nodokļu samaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds nodokļu maksāšanas režīms ir skolēna darba devējam:

  • vispārējais nodokļu maksāšanas režīms;
  • darba devējs ir lauksaimnieks;
  • darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

Vispārējais nodokļu maksāšanas režīms

Darba devējs no algas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 20% (23%, ja algas nodokļa grāmatiņā nav atzīmēta darba vieta vai skolēns algas grāmatiņā ir atzīmējis, lai piemēro 23%) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 35,09%.

Sociālās iemaksas neveic, ja skolēns ir jaunāks par 15 gadiem. Citos gadījumos 11% darba ņēmēja sociālo iemaksu daļu darba devējs ietur no skolēna algas, savukārt 24,09% sociālo iemaksu daļu darba devējs maksā no saviem līdzekļiem.

Skolēnam, kurš ir nodarbināts vasaras mēnešos, ir tiesības algai piemērot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, ja viņam ir algas nodokļa grāmatiņa, kurā viņš ir atzīmējis savu darba vietu.

Piemērs

Ja saņemamā atlīdzība ir 430 EUR un ir piemērots VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums 150 EUR, skolēns pēc nodokļu samaksas saņem 336,16 EUR.

Skolēnam ir tiesības iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu IIN pārmaksu, kas izveidojas no aprēķinātā gada diferencētā neapliekamā minimuma un darba vietā piemērotā VID prognozētā neapliekamā minimuma starpības.

Viens no vecākiem šajā gadījumā saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu, ja bērns strādā tikai vasaras brīvlaikā.

Skolēnam ir pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai piemaksātu IIN, kas izveidojas no aprēķinātā diferencētā neapliekamā minimuma un darba vietā piemērotā VID prognozētā neapliekamā minimuma starpības.

Piemērs

Ja skolnieka atlīdzība ir 850 EUR un ir piemērots VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums 150 EUR, skolēns pēc nodokļu nomaksas saņem 635,20 EUR. 2020. gada ienākumu deklarācijā, pārrēķinot gadā faktiski saņemtos ienākumus un tiem piemērojamo gada diferencēto neapliekamo minimumu, veidosies nodokļa piemaksa.

Skolēns var novērst papildu nodokļa maksājumu pirms darba uzsākšanas, VID EDS algas nodokļa grāmatiņā atzīmējot “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu” vai vienojoties ar darba devēju par citu – mazāku prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.

Sezonas laukstrādnieku ienākums, strādājot lauku darbos (augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā)

Gūtajam sezonas laukstrādnieka ienākumam tiek piemērota nodokļa likme 15%, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbinātības dienā.

Piemērs

Ja kopējā saņemamā atlīdzība par mēnesi ir 430 EUR un nevienā no dienām tā nav mazāka par 4,70 EUR, ienākums, ko skolēns saņems pēc laukstrādnieku ienākuma nodokļa nomaksas, būs 365,50 EUR.

Vecāks šajā gadījumā saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu, ja viņš strādā tikai vasaras brīvlaikā.

Darbs pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja

No skolēna ienākuma darba devējs – mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs – neietur VSAOI un IIN, jo tie veido daļu no mikrouzņēmumu nodokļa, ko darba devējs maksā no sava saimnieciskās darbības apgrozījuma.

Piemērs

Ja saņemamā atlīdzība ir 430 EUR, summa, ko saņems skolēns, būs 430 EUR.

Laika periodā, kamēr skolēns ir MUN maksātāja darbinieks, viņš nevar atrasties vecāku apgādībā un vecāku gūtajam ienākumam nevar tikt piemērots atvieglojums par apgādībā esošu personu 250 eiro apmērā;

Vecāks šajā gadījumā zaudē tiesības piemērot atvieglojumu – tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības mikrouzņēmumā, apgādība tiks automātiski pārtraukta.

Plašāka informācija par elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām pieejama VID mājaslapas sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”, bet par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli – metodiskajā materiālā “Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis”.

Jaunieši, kuri iecerējuši vasaras mēnešos strādāt, noderīgu informāciju atradīs arī Valsts nodarbinātības aģentūras, Valsts darba inspekcijas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļa vietnēs.