Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka, sākot ar 2020. gada 22. jūliju, zemāk minētajiem dokumentiem ir jaunas versijas, kas neļaus iesniegt vecā formāta dokumentu.  

Iesniedzot dokumentu, kas iesniegts līdz 22. jūlijam, precizējumu ir jāveido, izvēloties jaunu dokumentu, un kopēšana nav iespējama šādām elektroniski pieejamām deklarācijām:

  • "PVN taksācijas perioda deklarācija”;
  • "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”;
  • "Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija";
  • "Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma akcīzes nodokļa deklarācija”.

Lai nodrošinātu pāreju uz VID administrēto nodokļu nomaksu Vienotajā nodokļu kontā un valsts budžeta uzskaitē ieviestu uzkrāšanas principu, patlaban notiek darbs pie pilnībā jaunas VID maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas, kas aizstās tās VID informāciju sistēmas, kas ir morāli un tehniski novecojušas.

Lai klienti saņemtu kvalitatīvus elektroniskos pakalpojumus, pāreja uz maksājumu uzskaites informācijas sistēmu notiek pakāpeniski, taču pārejas periodā visiem VID sistēmu lietotājiem ir jārēķinās ar nelielām neērtībām.