Valsts ieņēmumu dienests ir sagatavojis metodisko materiālu “Valsts atbalsta uzrādīšana grāmatvedībā saistībā ar Covid-19”, kurā ir skaidrots, kā grāmatvedībā jāatspoguļo uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī.