No 2021. gada 1. janvāra spēkā stājas Ministru kabineta noteikumi Nr.786 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem”, nosakot jaunas sociālo iemaksu likmes.