Informatīvajā materiālā sniegta informācija par algas nodokļa grāmatiņas (Grāmatiņa) iesniegšanu galvenajā ienākuma gūšanas vietā.

Galvenā ienākuma gūšanas vieta – algota darba ienākuma gūšanas vieta vai ienākuma (tajā skaitā autoratlīdzības) gūšanas vieta, kurā

 • iesniegta Grāmatiņa un
 • fiziskas personas gūtajam ienākumam piemēro neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus.

Lai fiziska persona iesniegtu Grāmatiņu galvenajā ienākuma gūšanas vietā,

 • VID EDS elektroniski Grāmatiņā atzīmē konkrēto darba devēju vai citu ienākuma izmaksātāju vai
 • iesniedz VID klientu apkalpošanas centrā papīra dokumenta formā iesniegumu par galveno ienākuma gūšanas vietu.

Informācija fiziskai personai

Ieviešot Grāmatiņu, sākotnējā informācija par galveno ienākuma gūšanas vietu 01.06.2014. VID informācijas sistēmā tiek atzīmēta automātiski, pamatojoties uz VID rīcībā esošo informāciju, t.i.:

 • paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām, kas iesniegts par 2013.gadu (t.i., par ienākuma gūšanu periodā līdz 31.12.2013.) un
 • aktuālajām ziņām par darba ņēmējiem uz 31.05.2014.

Svarīgi – abiem nosacījumiem jāizpildās vienlaikus!

Personām no 01.06.2014. Grāmatiņā ir obligāti jāveic atzīme par galveno ienākuma gūšanas vietu, ja:

 • darba tiesiskās attiecības ir uzsāktas 01.01.2014. un Grāmatiņa ir iesniegta darba devējam;
 • personai 2013.gadā bija un 2014.gadā ir vairākas darba vietas un 2014.gadā Grāmatiņa ir iesniegta citam darba devējam, nevis tam, kam tā bija iesniegta uz 31.12.2013.;
 • 2013.gada laikā neapliekamais minimums un atvieglojumi atsevišķos periodos piemēroti dažādās ienākuma gūšanas vietās;
 • 2013.gadā ir bijušas darba tiesiskās attiecības, bet nav piemērots neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi, t.i., Grāmatiņa nebija iesniegta nevienam darba devējam;
 • Grāmatiņa ir iesniegta ienākuma gūšanas vietā, kur personai nav darba tiesisko attiecību, piemēram, Grāmatiņa iesniegta autoratlīdzības gūšanas vietā.

Personām, kurām līdz 31.05.2014. ir piešķirti papildu atvieglojumi (t.i., par invaliditāti, par politiski represētās personas statusu un par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu), ir nepieciešams EDS Grāmatiņā atzīmēt, vai informāciju par minētajiem papildu atvieglojumiem rādīt vai nerādīt darba devējam.

1.piemērs

Personai laikā no 01.01.2014. līdz 31.05.2014. nav mainījies darba devējs, kuram Grāmatiņa bija iesniegta arī 2013.gadā, un līdz šim brīdim personai tā ir tikai vienīgā darba vieta.

Personai nav jāatzīmē elektroniskajā Grāmatiņā tās iesniegšana darba devējam uz 01.06.2014., to elektroniski veiks VID.

2.piemērs

Persona 2013.gadā Grāmatiņu iesniegusi uzņēmumā A un vienlaikus gūst ienākumus arī uzņēmumā B. Savukārt 2014.gadā persona turpina darba attiecības uzņēmumā A, kur iesniegta Grāmatiņa, un vienlaikus turpina gūt ienākumus uzņēmumā B.

Personai nav jāatzīmē elektroniskajā Grāmatiņā tās iesniegšana darba devējam – uzņēmumā A uz 01.06.2014. to elektroniski veiks VID.

3.piemērs

Persona 2013.gada sākumā gūst ienākumus gan uzņēmumā A, gan uzņēmumā B. Grāmatiņu iesniegusi uzņēmumā A. Persona 2013.gada beigās nolemj izņemt Grāmatiņu no uzņēmuma A un ar 01.01.2014. iesniegt to uzņēmumā B.

Personai ir jāatzīmē elektroniskajā Grāmatiņā tās iesniegšana darba devējam – uzņēmumā B uz 01.06.2014.

4.piemērs

Persona 31.12.2013. ir saņēmusi ienākumus no uzņēmuma A par ienākuma gūšanas periodu no 01.01.2013. līdz 30.11.2013.

Personai ir jāatzīmē elektroniskajā Grāmatiņā tās iesniegšana attiecīgajam darba devējam – uzņēmumā A uz 01.06.2014., jo VID rīcībā nav informācijas, ka persona būtu saņēmusi ienākumus par ienākuma gūšanas periodu līdz 31.12.2013.

5.piemērs

Persona visu 2013.gadu ir guvusi ienākumus uzņēmumā A, bet uzņēmums A personai nav piemērojis neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus.

Personai ir jāatzīmē elektroniskajā Grāmatiņā tās iesniegšana attiecīgajam darba devējam – uzņēmumā A uz 01.06.2014., jo Grāmatiņa nebija iesniegta nevienam darba devējam.

6.piemērs

Persona 31.12.2013. pārtrauc darba attiecības uzņēmumā A un ar 01.01.2014. ir jaunās darba attiecībās uzņēmumā B, kur arī iesniegta Grāmatiņa.

Personai ir jāatzīmē elektroniskajā Grāmatiņā tās iesniegšana attiecīgajam darba devējam – uzņēmumā B uz 01.06.2014., jo 2014.gadā Grāmatiņa ir iesniegta citam darba devējam, nevis tam, kam tā bija iesniegta uz 31.12.2013.