Lai palīdzētu nodokļu maksātājiem izvairīties no negodprātīgiem darījumu partneriem, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izstrādājis ieteikumus darījuma partnera un darījuma riska novērtēšanai. Publicējam saīsinātu informatīvā materiāla versiju, kurā apkopoti iespējamie informācijas iegūšanas avoti un sniegti iespējamie riska novērtēšanas piemēri.