Informatīvajā materiālā sniegta informācija attiecībā uz ārvalstu diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās Latvijā nodarbinātu fizisko personu – rezidentu – nodokļu piemērošanas kārtību ienākumam no algota darba.