Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2013.gada 16.jūlijā ir pieņemti MK noteikumi Nr.404 Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība, kas stāsies spēkā 2013.gada 1.septembrī. Minētie noteikumi paredz, ka pirms reģistrēšanās Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā fiziskajai personai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāreģistrējas kā individuālajam komersantam vai VID kā saimnieciskās darbības veicējam.