Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2012.gada 29.novembrī Saeimā tika pieņemts likums Grozījumi Gada pārskatu likumā, kurš publicēts 2012.gada 19.decembra laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.199 (4802) un stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.