17.12.2014. Saeimā pieņemti grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli un likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu (30.12.2014. publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr.257 (5317)) par kapitālsabiedrību valdes locekļu ienākumu noteikšanu un to aplikšanu ar algas nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI), kas stājās spēkā 01.01.2015., informē Valsts ieņēmumu dienests.

No 01.01.2015. ir noteikts pienākums maksāt VSAOI un algas nodokli no kapitālsabiedrības valdes locekļa domājamā ienākuma, kas atbilst minimālās mēneša darba algas – 360 EUR – apmēram, ja kārtējā taksācijas gada mēnesī kapitālsabiedrībā:

  • nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību vismaz 360 EUR apmērā;
  • attiecīgā mēneša apgrozījums ir lielāks par 1800 EUR.
Uzskata, ka tajā mēnesī, kad izpildīti abi minētie kritēriji, kapitālsabiedrības valdes loceklis ir guvis ar algas nodokli un VSAOI apliekamu ienākumu minimālās mēneša darba algas – 360 EUR – apmērā.
Minētie nosacījumi nav piemērojami:
  • ja kāds no kapitālsabiedrības valdes locekļiem kā valdes loceklis citā kapitālsabiedrībā mēnesī gūst atlīdzību, kura nav mazāka par 1800 EUR un abas kapitālsabiedrības ir vienas uzņēmumu grupas dalībnieces likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli izpratnē;
  • kalendāra gadā, kad kapitālsabiedrība reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.