Informatīvajā materiālā sniegta informācija par kases aparātu lietošanas un reģistrēšanas prasībām. Valsts ieņēmumu dienests (VID), izvērtējot visu tā rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātājiem un to veikto saimniecisko darbību, ir konstatējis, ka joprojām aktuāls ir jautājums par to, kādos gadījumos ir obligāti jālieto kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta, tajā skaitā tirdzniecības automāts un taksometru skaitītājs (kases aparāts), reģistrējot par darījumiem saņemto samaksu.