Informatīvajā materiālā sniegta informācija par 02.12.2014. Ministru kabinetā (MK) pieņemtajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.928 Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem (MK noteikumi Nr.928), kas 04.12.2014. publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr.241 (5301), stāsies spēkā 01.01.2015. un piemērojami gada pārskatiem par 2015.gadu un nākamajiem pārskata gadiem.