Valsts ieņēmumu dienests (VID) informatīvajā materiālā atgādina, ka saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu (Likums) uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN) maksā par komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrētu vai uz darba vai patapinājuma līguma pamata lietotu  transportlīdzekli.