Lai īstenotu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mērķi, kas vērsts uz godīgas konkurences sekmēšanu un ēnu ekonomikas mazināšanu, VID veicis plašu datu analīzi un aprēķinājis nedeklarēto nodokļu saistību apmēru valstī un atsevišķās tautsaimniecības nozarēs. Veiktie aprēķini neapstiprina vairākus sabiedrībā sastopamus mītus gan par aplokšņu algu maksātājiem, gan saņēmējiem, kā arī norāda uz citiem būtiskiem aspektiem.