Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka šogad īpaši aktīvi turpinājis uzraudzīt transportlīdzekļu tirdzniecības jomu, kas ļāvis būtiski ierobežot nelegālo tirgu šajā nozarē. Salīdzinājumā ar 2017.gada 1.pusgadu, šajā pašā laika periodā 2018.gadā budžeta ieņēmumi palielinājušies par 7,4 milj. eiro.

Transportlīdzekļu tirgus uzraudzības jomā VID aktīvi ir strādājis 3 virzienos.

1.pusgadā veiktas 100 tematiskās pārbaudes lietoto automobiļu tirgotājiem. Šajās pārbaudēs tikai 2 gadījumos netika konstatēti pārkāpumi. Izplatītākie pārkāpumi saistīti ar nepilnībām grāmatvedības reģistros, piemēram, nepareizi aprēķināti nodokļi no darba algām, kā arī nav nodrošināta iespēja izsekot tirdzniecības darījumus. Kā ierasts, VID kontrolēs piemēroja "Konsultē vispirms" principu, un lielākajā daļā gadījumu komersanti nepilnības novērsa. Pārējos gadījumos tika piemērots naudas sods; 6 komersantiem saimnieciskā darbība tika apturēta.

Virziens, pie kā VID intensīvi strādāja 1.pusgadā, bija arī auto reģistrācijai iesniegto dokumentu pārbaudes. VID darbinieki CSDD transportlīdzekļu reģistrācijas vietās veica klātienes dokumentu pārbaudes. To nolūks bija saprast, vai tiešām fiziskā persona automašīnu ārvalstīs ir iegādājusies un ievedusi pati. Daudzos gadījumos tirgotājs, kas veic nelegālu komercdarbību, pārdodot no ārvalstīm ievestus auto, piespiež pircēju reģistrācijā CSDD norādīt, ka auto ir ievedis pats klients. VID pārbaudīja 127 personu iesniegtos dokumentus, 24 gadījumos auto reģistrācija tika atteikta.

Kopš pērnā gada ir stājies spēkā tā sauktais auto atsavināšanas lieguma likums (skat. Ceļu satiksmes likuma 10.panta 10. un 11.daļu). Tas nozīmē, ka juridiskai personai reģistrējot auto, Valsts ieņēmumu dienestam ir dotas 15 dienas laika veikt risku analīzi, lai pārliecinātos, vai nav saskatāmi PVN izkrāpšanas riski. Šogad pirmajos 6 mēnešos VID veica 1086 padziļinātās riska analīzes, 96 gadījumos tika lemts par lieguma pagarināšanu, jo tika konstatēti dažādi pārkāpumi.