Valsts ieņēmumu dienests ir sagatavojis metodisko materiālu “Elektroenerģijas nodoklis”. Materiālā skaidroti šī nodokļa maksāšanas pamatprincipi, nodokļa atbrīvojums un atvieglojumi, kā arī aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtība.