Valsts ieņēmumu dienests 2020. gada 3. februārī ir publicējis metodisko materiālu “Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas pielikumu aizpildīšana preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī darījumos”, kurā rodamas atbildes uz vairākiem aktuāliem jautājumiem.