Valsts ieņēmumu dienests 2020. gada 3. februārī ir publicējis metodisko materiālu “Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas pielikumu aizpildīšana preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī darījumos”, kurā rodamas atbildes uz vairākiem aktuāliem jautājumiem. 

2019. gada 28. novembrī ir pieņemti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (likums), kas stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī un nosaka jaunu nodokļa piemērošanas kārtību preču piegādēm uz noliktavu (“call-off stock”) citā dalībvalstī.

Lai reģistrēti nodokļa maksātāji varētu deklarēt preču nosūtīšanu vai transportēšanu uz citu dalībvalsti, veicot preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī saskaņā ar likuma 8.1 pantu, un varētu deklarēt preču piegādes Eiropas Savienības ( ES) teritorijā likuma 31.pantā noteiktajā brīdī, ja tiek veikta preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī, 2019. gada 17. decembrī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” (MK noteikumi Nr.40), kas 2019. gada 20. decembrī ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.256 un stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

MK noteikumi Nr.40 ir papildināti ar jaunām normām nodokļa deklarācijas 3.pielikuma “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” (PVN 2 pārskats) un nodokļa deklarācijas 4.pielikuma “Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” (PVN 3 pārskats) aizpildīšanai.

Reģistrēts nodokļa maksātājs, kas veic preču piegādi uz noliktavu citā dalībvalstī, iesniedz PVN 2 pārskatu.

Ar pilnu metodiskā materiāla tekstu var iepazīties šīs ziņas pielikumā.