Šī metodiskā materiāla mērķis ir apskatīt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu jaunu transportlīdzekļu iegādei Eiropas Savienības (ES) teritorijā, par ko Valsts ieņēmumu dienestā (VID) regulāri tiek saņemti jautājumi gan no personām, kas veic saimniecisko darbību (juridiskām un fiziskām personām), gan personām, kas neveic saimniecisko darbību.