Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informatīvo materiālu par grozījumiem MK 21.10.2003. noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr.585), kas publicēti 2013.gada 17.janvāra laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.12 (4818) un stājas spēkā 2013.gada 18.janvārī.