Atalgojuma jautājums mums katram ir viens no svarīgākajiem, jo tas ietekmē gan mūsu dzīves kvalitāti, gan zināmu personīgo brīvību, gan mēs pēc tā vērtējam arī savu svarīgumu un nozīmību. No otras puses tas ir arī instruments, ar kā palīdzību izmērīt, kā darbinieka darbs tiek novērtēts uzņēmumā. Pasaulē tiek runāts par atalgojuma komplekso iedarbību uz darbinieku – gan ekonomisko, gan psiholoģisko. Šogad pasaulē dominē tendence, ka algas tiek iesaldētas vai netiek mainītas, savukārt Latvija piedzīvo ļoti smagu procesu - algu samazināšanos. Mūsu skandināvu sadarbības partneri brīnās, kā tas vispār ir iespējams. Vai šis process turpināsies arī nākamajā gadā? Ko varam prognozēt?