Darbinieka slimība darba devējam nereti sagādā daudz problēmu, jo viņš nevar iepriekš plānot un paredzēt, kurš darbinieks saslims un cik ilgi darbnespēja turpināsies. Turklāt nereti ir gadījumi, kad kāds slimo ilgstoši, tāpat var saslimt vairāki darbinieki vienlaikus, kas ir raksturīgi, piemēram, gribas epidēmijas laikā.

Situācijas mēdz būt dažādas, tāpēc arī darba devēja rīcība darbinieka slimības gadījumā ir atšķirīga. Kā aprēķināt darba samaksu, slimības naudu, atvaļinājuma naudu? Galu galā – kā plānot ikdienas darbu?

Ja saslimis normālā darba laika darbinieks

Piemērs

Ir saslimis biroja darbinieks, kam noteikts normālais darba laiks. Darbinieks strādā no pirmdienas līdz piektdienai, un dienas darba laiks ir 8 stundas (40 stundu nedēļā). Noteiktā mēneša alga ir 1000 EUR. Arī pārējiem šīs struktūrvienības darbiniekiem (kopā tie ir 5) noteikts normālais darba laiks un mēneša alga. Darbinieks saslima 07.11.2017. un turpināja slimot visu novembri. Tādējādi novembrī darbinieks nostrādāja 4 darba dienas, par kurām viņam jāaprēķina darba alga.

Darba devējam darbiniekam jāizmaksā slimības nauda par darba nespējas laiku. Tā reglamentēta likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Likums), kura 36.panta 1.daļā noteikts:

  • "Darba devēja pienākums ir darba ņēmējiem, kuriem darba periodā iestājusies ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegtu darbnespējas lapu apliecināta pārejoša darba nespēja (izņemot darba nespēju, kas saistīta ar grūtniecību un dzemdībām un slima bērna kopšanu), izmaksāt no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk kā 75 procentu apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārejošas darba nespējas dienu un ne mazāk kā 80 procentu apmērā — par laiku no ceturtās darba nespējas dienas, taču ne ilgāku par 10 kalendāra dienām. Slimības naudu aprēķina par darbnespējas dienām (stundām), kurās darba ņēmējam būtu bijis jāstrādā."