Šīs publikācijas pamatā ir iFinanses.lv lasītāja jautājums: vai dāvanu kartes vērtība labākajam ceturkšņa darbiniekam par izciliem darba rezultātiem tiek iekļauta vidējās izpeļņas aprēķinā, vai par prēmiju var atzīt darbiniekam jubilejā uzdāvinātu dāvanu karti un kas tad īsti tiek uzskatīts par prēmiju? Jautājums ir vietā, jo šķietami skaidri formulētās Darba likuma tiesību normas par darba samaksu nav nemaz tik viennozīmīgas, kā varētu šķist no pirmā acu uzmetiena. Darba likuma tiesību normu piemērotāju starpā joprojām nav vienprātības par precīzu šo jēdzienu saturu. Bet par visu pēc kārtas.