Nereti praksē rodas jautājumi par darbinieku izbraukumiem, pildot darba pienākumus. Ne vienmēr ir skaidrs, kādos gadījumos ar darba pienākumu veikšanu saistīts brauciens uzskatāms par komandējumu un kādos - par darba braucienu, un kā tiek kompensēti ar to saistītie izdevumi.