Ar fizisko personu, kas nav saimnieciskās darbības veicēja, noslēgts uzņēmuma līgums, un fiziskā persona līguma noslēgšanas dienā ir iesniegusi algas nodokļu grāmatiņu. Līgumā noteikts, ka darbu izpildes laiks ir līdz 3 mēnešiem. Pēc 2,5 mēnešiem uzņēmums plāno sagatavot darba pieņemšanas-nodošanas aktu un veikt samaksu par darbu izpildi 300 EUR.

Kad ir jāiesniedz ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī? Ja samaksa veikta 10.jūlijā, vai minētā ziņojuma termiņš ir 15.augusts (uzņēmumam noteiktais VSAOI iemaksas datums)? Un kādā apmērā šajā gadījumā jāpiemēro neapliekamais minimums?