Darba likums nosaka vienotas pamatprasības visiem darba devējiem darba laika organizācijas, darba laika uzskaites un darba samaksas noteikšanas jautājumos. Tomēr darbu veidi, un līdz ar to arī darba laika organizācija un izpildes kontrole atšķirsies, jo darbs birojā vai pārtikas ražotnē ievērojami atšķirsies no darba mežistrādē, celtniecībā vai lauksaimniecībā.