Vai šāds formulējums darba līgumā - "darbiniekam tiek noteiks nepilns summētais darbalaiks" - atbilst Darba likumam, ja nav noteikts ne dienas, ne nedēļas darba laiks un pārskata periods? Vai, nosakot darbiniekam nepilnu summēto darba laiku, darba alga jānosaka kā stundas tarifa likme vai var arī kā mēneša alga? Kā noteikt virsstundas, ja darbiniekam tiek noteiks nepilns summētais darba laiks - 20 stundas mēnesī un trīs mēnešu pārskata periods?