No 1.janvāra ir spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem noteiks minimālās mēneša darba algas apmēru 2016.gadā, kā arī kārtību, kādā aprēķinās minimālās stundas tarifa likmes. Tā neapšaubāmi ir laba ziņa valsts pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas, jo atvieglos viņu darbu, bet diezin vai to varēs tik viennozīmīgi apgalvot par darba devējiem, uz kuriem šis regulējums attiecas.

Vispirms atgādināšu, ka līdz 2016.gadam ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” valstī tika noteikts gan minimālās mēneša darba algas, gan minimālās stundas tarifa likmes apmērs.

Minimālā mēneša darba alga var palikt arī vairākus gadus nemainīga. Turpretī minimālās stundas tarifa likmes apmērs katru gadu ir atšķirīgs, arī tajos gados, kad minimālās mēneša algas apmērs nemainās, un ir atkarīgs no vidējā darba stundu skaita mēnesī.

Minimālo stundas tarifa likmi normāla darba laika ietvaros Labklājības ministrija (LM) aprēķināja, bruto minimālo mēneša darba algu dalot ar gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.