Darbinieks ir darba braucienā Latvijā, un viņam tiek apmaksāta viesnīca (nedēļas beigās tiek izrakstīts rēķins). Vēl uzņēmums darbiniekam apmaksā pusdienas par 3,80 EUR dienā. Vai maksu par pusdienām var atskaitīt no dienas naudas (6,00 – 3,80=2,20 EUR) un tikai 2,20 EUR izmaksāt kā dienas naudu? Vai arī maksai par pusdienām ir jāaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas? Kā ir pareizi?