Pirms darba algu noteikšanas darba devējam ir rūpīgi jāizvērtē visi darbi (amati, profesijas), un jāizvēlas optimālākā padarītā darba uzskaites forma, lai darba procesu uzņēmumā (iestādē) organizētu tā, lai ieinteresētu visus darbiniekus strādāt operatīvi un kvalitatīvi un sasniegtu labus kopējos darba rezultātus.